ALICE爱丽丝珠宝国际珠宝首饰品牌,买钻石戒指,钻戒定制就选ALICE爱丽丝珠宝

 400-088-3999
简体
ALICE > 常见问题 > 退换货问题
退换货问题

Q:请问如何退换货?

A:您可在购买之日起的30日内,对任何在ALICE爱丽丝珠宝官方网站购买的非足金或定制商品进行退换货,如需退换货请与ALICE爱丽丝珠宝客服取得联系。所有退换货必须包括原始销售单据,并以原始包装进行退换货。所有退货商品均须经过质量保证检测方可获接受。如有磨损、损坏或者变更的任何商品将不接受退货。

Q:请问线上购买的商品可否在门店退换货?

A:很抱歉,ALICE爱丽丝珠宝官方网站暂不提供线上购买商品线下门店退换货服务,线上购买的商品仅适用于线上的退换货规则。

在线咨询 预约到店
ALICE爱丽丝钻石戒指,知名钻戒品牌
ALICE官方微博
ALICE爱丽丝钻石戒指,知名钻戒品牌
ALICE官方微信